tirsdag den 24. februar 2009

Mösse have taken the lead.....

.
Møsse har taget føringen over fjernkontrollen ;o)
.
.
Mösse have taken the lead over the remote control ;o)
.

lørdag den 21. februar 2009

Couch potato in toy heaven :o)

Dansk version – English version further down

Her er dagene fuldt besatte med at tage sig af Møsse!! Enhver som har hund ved hvor meget tid en lille hvalp tager af ens tid. Møsse udvikler sig fint og det ser ud til at hun trives her os mig.

I dag lørdag, var vi på Torvet – Møsse gik hele vejen ned til Torvet og hjem igen. Selv om der kun er 400 meter ned til Torvet, så tog det 1½ time at gå de 800 meter – der var så mange der ville snakke med Møsse :o) Det var sundt for hende, for hun er en smule skeptisk når der er mange mennesker…..at der kører store busser og lastbiler forbi hende rør hende ikke…….men når der er en masse menneskeben, så er hun nød til at stoppe op for at vente og se hvad alle de der menneskeben de vil foretage sig! Udover en masse menneskeben så mødte vi også en masse små mennesker som bare måtte klappe på Møsse :o) Vi mødte også en hel del hunde, blandt andet en tricolour sheltie på 9 måneder med en masse energi i den bagerste afdeling ;o)

Men ellers så har Møsse udviklet sig til en couch potato ;o) Hun kan endnu ikke selv hoppe op i sofaen, så nå jeg ikke er der til at løfte hende derop, ja, så kan hun da hygge sig i legetøjskassen blandt alle hendes tøjdyr ;o) Felix gider ikke at lege med hende, men hun er nu også temmelig god til at lege med sig selv. Der er ikke det tøjdyr der er for stort ……det bedste stykke legetøj er en and som er lige så stor som hende selv!English version:

My days are busy with taking care of Mösse! Any one who has a dog knows how much time a little puppy takes. Mösse is developing well and it seems that she thrives here by me.

Today, Saturday, we were on the Farmers Marked – Mösse walked all the way down to the Farmers Marked and back again. Although there are only 400 meters down to the Farmers Marked, it took 1½ hours to walk the 800 meters - there were so many people who want to pet her : o) It was good for her, because she is a bit sceptical when it's crowded ... .. driving buses and trucks doesn't affect her ... .... but when there is a lot of humen-legs, then she need to stop and wait to see what all those humen-legs want to do! Besides a lot of humen-legs we meet a lot of children who just had to pet Mösse :o) We also meet a lot of dogs, among other things a tricolour Sheltie, 9 months of age with a lot of energy in his behind ;o)

Otherwise Mösse have evolved herself to a couch potato ;o) She cann’t jump up into the sofa yet, and when I’m not there to lift her up in the sofa , she is quite comfortable among the toys in the toybox ;o) Felix won't play with her, luckily she is pretty good playing with herself. There isn’t a toy there is too big ... ... the best toy is a soft toyduck which is as big as herself!

tirsdag den 17. februar 2009

Introducing:

.
Dansk version – English version further down

Nu er jeg official sheltieejer igen!

I torsdag hentede jeg Shellove Kisses On The Rocks (DKCH Goodtime Blazin’ Hot Moments X Leigh-Hi’s On The Rocks)

I daglig tale vil hun blive kaldt Møsse. Normalt så får mine hunde gerne et kaldenavn som relater til deres stambogsnavn. Denne gang havde jeg problemer med at finde NAVNET til Møsse. Det første man tænker på, når man ser hendes stamnavn er Kisser……men det bliver min mor kaldt…..så det var ligesom udelukket. Kunne bare ikke finde et ord som kunne erstatte kiss og kys og for at gøre en lang historie kort, så døbte min veninde Mette hende Møsse.

Hvorfra ordet møs og møsse kommer jeg fra, har jeg ikke helt styr på…..mener det er gammel slang og bliver vist mest brugt til små børn. Men er der nogen der har tjek på hvorfra ordet møs det oprindelig kommer fra?

Møsse har taget flytningen i stiv pote. Hun virker som en hund der er meget tilbagelænet og som hviler meget i sig selv. Nu skal jeg så bruge lidt tid på at lærer hende nærmere at kende. Men mit umiddelbare indtryk er positivt. Hun er glad, livlig og meget charmerende :o)

I lørdags gik vi en tur op bag ved Amtmandgården og der fik jeg taget lidt billeder af hende i det dejlige solenskinvejr. Jeg er nemlig kommet i tanke om at mit old nordiske kamera også kan optage film, så jeg fik også taget lidt film af hende. Kvaliteten er meget dårlig…..men man kan da se hvad det er!!English version:

Now I am official Sheltieowner again!

Thursday I fetched Shellove Kisses On The Rocks (DKCH Goodtime Blazin' Hot Moments X Leigh-Hi's On The Rocks)

Her nickname is Mösse. Normally I give my dogs nicknames related to their pedigree name. This time I had problems finding THE NAME to Mösse. The first someone considers when looking at her pedigree name is Kisser ... ... but that is what my mother is called (Kisser is a Danish girl’s name) ... .. so it was eliminated. I just couldn’t find a word that could replace kisses or kysse (the Danish word for kisses) and to make a long story short, my friend Mette name her Mösse – mösse is old slang for kissing.

Mösse have taken the move very well. She seems laid back and as a quite well-balanced little sheltie. Now I had to spend some time to get to know her a little better. My first impression is very positive. She is happy, lively and very charming: o)

Saturday we went for a walk to Amtmandsgaarden and I had taken some pictures of her in the lovely sunny weather. I had come to mind that my museum piece of a camera could also record movies, so I had also take some small movies of her. The quality is very bad ... .. but you can see what it is!

torsdag den 5. februar 2009

The final decision!

Dansk version - the English version further down

Hvalpene er nu 7 uger gamle og jeg har taget den endelige beslutning om hvem af de 2 tævehvalpe, som jeg regner med har de kvaliteter jeg mener en avlstæve skal være i besiddelse af!!

Nu kan jeg kun håbe på, at mit valg er rigtigt…..men jeg kunne ikke vælge anderledes. Mit blik er hele tiden draget mod den tæve med den brede krave. I dag virkede hun lidt træt af os mennesker…..og selv om hun havde et lidt trist udtryk i sit lille yndige ansigt i dag, så måtte jeg bare følge min mavefornemmelse om at hun har de ting, som jeg kræver som et minimum af en god stammoder for mit fremtidige opdræt!! Men kun fremtiden kan vise om jeg havde ret!!

Lige nu er det vigtigste, at hun får en god opvækst med mange spændende oplevelser som kan være med til at give hende et godt og oplevelsesrigt hundeliv. På næste torsdag kan jeg hente hende og jeg glæder mig til at få den lille dame hjem. Den første Sheltie hos Cool Design :o)

Tusind tak til Mette for billederne :o)
English version:

The puppies are now 7 weeks old and I have taken the final decision about which of the 2 bitch puppies, I expect have the qualities I believe a breeding bitch must be in possession of!!

Now I can only hope that my choice is right ... .. but I could not choose differently. My glance has always been drawn to the bitch with the wide collar. Today she seemed a little tired of us humans ... .. and even though she had a slightly sad expression in her beautiful little face today, I just had to follow the feeling in my stomach that she have those things that I require as a minimum for a good foundation bitch for my future breeding! But only the future can show whether I was right!

Right now, the most important is that she will get a good upbringing with many exciting experiences which will help to give her a good and eventful doggielife. Next Thursday I can get her and I am delighted to get this little lady home. The first Sheltie at Cool Designs :o)

Thanks for the pictures to Mette :o)

mandag den 2. februar 2009

Feel oneself a little appreciated and loved

Dansk version - English version further down

Her i vintermørket kan det sommetider være rart, hvis der er nogen der viser en, at de godt kan lide en som nu man er!

Når en Sheltie kravler på skødet af en og man er omringet af Sheltiehvalpe….ja, så føler man sig både værdsat og elsket :o)English version:

Here in the winter darkness it can be nice if somebody shows that they like you just as you are!

When a Sheltie sits on your lap and you is surrounded by Sheltiepuppies .... You have to feel yourself a little bit appreciated and loved :o)
Related Posts with Thumbnails