lørdag den 31. januar 2009

Finally time for a little update

Dansk version – English version further down

Har været ude og besøge min nye hvalp. Jeg hælder mere og mere til hende med den hvide krave. Det er faktisk også hende jeg har flest billeder af…..hun beder selv om at blive fotograferet. Den anden tæve med de smalle striber i nakken…..hun er blevet lidt mere feminin, men hun er i mine øjne en smule mere tilbageholdende. I hvert fald sælger hun ikke sig selv så godt som den tæve med den brede krave.

Desværre er der kun et eneste billeder af den anden tæve der er blevet til noget (mit kamera er for gammelt efterhånden – må snart få købt et nyt)

Men ellers så har jeg en af mine gamle collier på besøg. Hun bor her mens hendes nye ejere er ude og rejse. Håber snart vejret bliver bedre, så jeg kan få taget lidt billeder af hende mens hun er her.

Ha' en go' weekend allesammen.

1st bitch

1st bitch

1st bitch


1st bitch


2nd bitch
English version:

Has been out and visit my new puppy. I’m inclined more and more to the bitch with the white collar. I have many pictures of her ... .. she asks herself to be photographed. The other bitch with the narrow stripes in the neck ... .. she had become a little more feminine, but she is in my eyes a little more reluctant. At least she does not sell himself as good as the bitch with the wide collar.

Unfortunately there is only one image af the 2nd bitch that have become something (my camera is too old now - may soon have bought myself a new)

Otherwise I have one of my old collies here at a little holiday. She lives here while her new owners is on a vacation. Hope the weather improves, so I can take some new pictures of her while she is here.

Have a nice weekend everybody.

mandag den 26. januar 2009

I’ve been tagged again :o)

I have been tagged again, this time by Windsor Shelties from Utah in USA

I have already opened the fifth folder and clicked on the fifth photo ones….so I have opened a new folder. This is the fifth photo in the fifth folder:

I made this picture to my parents Golden Wedding. It was one of the proposals to the invitation to the party they had on their big day. To be married to the same person in 50 years, that’s not so common any more. My parents had a lovely day together with my sister and me, brother-in-law, grandchildren, great-grandchild, brothers, sisters, other relatives and good friends.

For this time I want to tag some new blog-friend:

Abby and Aiden

Gone to the dogs

Mont'Alves

Shetla

Versa Shelties


This is what you should do:

Open a document or file folder,
Click on the fifth folder and then the fifth photo.
Post the photo and describe it.
Then tag 5 other bloggers.

Hope you will play with us crazy bloggers :o)

Hugs from Bente

fredag den 23. januar 2009

I’ve also been tagged!!

I have been tagged by Josh and Jessie …… 2 very smart shelties from Wellington/NZ

This is what you should do:

Open a document or file folder,
Click on the fifth folder and then the fifth photo.
Post the photo and describe it.
Then tag 5 other bloggers.

So here I go!


It's a picture of two of my collies I had before I switched to Shelties!! Rie (the sable one) and Nönne (the tri one) are playing on a sunny day in the Easter 2006. Liam a Bearded Collie is looking at the girls while they are playing tag.

And now I’m tagging some of my new blog-friends :o) So here they come:

Acadia Shelties

Lacewood Shelties

Laureate Shelties

Dreamdogz

Bluedog Shelties

Hope you will play with us crazy bloggers :o)

Hugs from Bente

tirsdag den 20. januar 2009

A choice between 2 sweet girls

Dansk version – English version further down

Der er ikke sket så meget her på det sidste, den ene dag ligner den anden. Det går rigtig godt med Felix vægt – han har nu tabt 1.700 gram, så han er en pæn lille fyr nu.

Som tidligere nævnt, så har jeg ventet på at få en sheltietæve efter en bestemt kombination og det kuld blev født i december måned. Hvalpene er nu knap 5 uger gamle og jeg har besøgt dem igen i dag. Men hvor er det svært at fotografere sådan nogle små hvalpe. Billederne blev ikke af den bedste kvalitet, der er dog et par enkelte der kunne bruges. Jeg har kig på 2 af tæverne.

Den 1. tæve har en stor del af de egenskaber som jeg kigger efter. Blandt andet har den en dejlig bred krave, noget som jeg sætter stor pris på, men som faktisk er det sidste jeg ser på – men det er en ting som fanger øjet i en udstillingsring. Hun er rigtig godt bygget med gode vinkler og bevægelser. Derudover har hun en del attitude og hun knejser med nakken når hun bevæger sig rundt på gulvet, en egenskab som jeg ynder at se i en udstillingsring. I det hele taget så har hun noget over sig som tiltaler mig….min sjette sans siger mig, at det skal være den….men i øjeblikket har jeg endnu ikke taget stilling til om det skal være den eller ej!! Men det er en lille tæve af høj kvalitet!

Den 2. tæve som har fanget mit blik, har ikke så meget krave – der er kun nogle smalle striber i nakken på den. Hun er også en tæve af høj kvalitet med attitude, men hun har ikke så meget attitude som den anden tæve, hun knejser ikke så meget med nakken som jeg kunne ønske. Den her tæve er en lille smule større og kraftigere end tæven med den brede krave. Hun er rigtig godt bygget med gode vinkler og bevægelser. Absolut også en tæve af høj kvalitet.

Men jeg har stadig 2-3 uger inden jeg skal tage den endelige beslutning. Hvor er det svært, for man vil jo gerne have den helt perfekte tæve – men den perfekte hund er jo ikke født endnu. Så man må jo tage det negative med også – men af de 2 tæver jeg har kig på er det negative meget mindre end det positive. Det er et meget homogent kuld og det er det der gør det så svært at vælge!


1st bitch

1st bitch


2nd bitch


2nd bitch
English version:

Nothing much have happened here... .. every day looks like the other. It goes really well with Felix weight - he have now lost 1,700 grams, so he is a nice little guy now.

As mentioned earlier, I have waited to get a sheltiebitch after a certain combination and the litter was born in December. The puppies are now almost 5 weeks old and I have visited them again today. But it is difficult to photograph such small puppies. The pictures were not of the best quality, but there are a few that could be used. I have my eyes on 2 bitches.

The 1st bitch has a lot of the characteristics I’m looking for. Among other things, she has a nice wide collar, something which I greatly appreciate, but which actually is the last I look at - but it is one of those things that caught the eye in the showring. She is very well built with good angles and movements. In addition, she has a lot of attitude and she holds her head high when she moves around on the floor, a feature which I like to see in a Showring. On the whole, she have something which appeals to me .... my sixth sense tells me that it should be her .... but right now, I haven’t taken the finally decision. But she is a bitch of high quality!

The 2nd bitch which have caught my eye doesn’t have too much collar. There are only a few narrow stripes in the neck. She is also a bitch of high quality with an attitude, but she doesn’t have as much attitude as the other bitch, she doesn’t hold her head as high as I like. This bitch is a little bit bigger and stronger than the bitch with the wide collar. She is very well built with good angles and movements. Absolutely a bitch of high quality.

I still have 2-3 weeks before I have to take the final decision. It is difficult, because I want to buy the perfect bitch - but the perfect dog isn’t born yet - so I gotta take the negative too. But these two bitches are of high quality :o) The litter is very homogeneous and that is what makes it so difficult to choose!

Congratulations to America with your new president :o)

torsdag den 1. januar 2009

Lidt sjov start i det nye år! - A bit of fun begins the new year!

Dansk version – English version further down

2009 startede med en solskinsdag, kold men utrolig smuk. Felix og jeg benyttede os af det gode vejr og gik en længere tur end vi plejer. Vi gik op til Sjölund og der var en smuk udsigt ud over byen i det smukke og klare vejr, men desværre havde jeg glemt kameraet så I må bare tro mig på mit ord om den smukke udsigt. Men jeg har lidt billeder fra en dejlig sommerdag derfra…..solen skinnede lige så flot i dag!

Eftermiddagen blev brugt til at rydde lidt op i min computer og her fandt jeg en annonce som jeg fandt for nogle år siden og som jeg havde gemt – kan desværre ikke huske hvor jeg fandt den! Synes den er morsom og jeg oversatte den til engelsk så dem som ikke forstår dansk også kan grine af den - i hvert fald synes jeg den er morsom.

Kreativt gadekryds sælges

Pris 1.500 kr.

Har du for mange møbler, et alt for pænt hjem og alt for meget tid?

Men bare rolig! Jeg har den perfekte hund til dig! Nalle er en utrolig effektiv torpedo som gnaver i alt. Ja, han kan gøre en pæn og velindrettet stue til det rene kaos på et par timer.

Han er 7 måneder, sort med hvid bug. Vant til børn og vant til at løbe rundt i haven det meste af dagen, men det har beviseligt ikke nyttet noget!

Så nu søger vi lige netop dig som har en ubegrænset tålmodighed, masser af tid og som accepterer at hunden æder dine dørkarme mens du selv spiser din aftensmad. Findes du?

Jeg har et prisforslag på 1.500 kr. da man jo ikke bør forære dyr væk, men hvis du har en hamster du vil bytte med, kan vi sikkert godt finde ud af noget.

Send mig gerne en mail.


English version


2009 began with a sunny day, cold but incredibly beautiful. Felix and I took advantage of the good weather and went for a longer trip then usual. We went up to Sjölund and had a fine view over the city in the clear beautiful but cold weather. Unfortunately I had forgotten the camera so you just had to trust me on my word about the fine view. But I have some pictures from a beautiful summer day ..... the sun shone as generous today!

The afternoon was spent to clean up a little in my computer and here I found an ad that I found some years ago and which I had saved - can’t remember where I found it! Think it's funny and I translated it into English so those who do not understand Danish can laugh at it - at least I think it's funny.


Creative crossbreed for sale

Price 1,500 DKK

Do you have too much furniture, too nice a home and too much time?

But do not worry! I have the perfect dog for you! Nalle is an incredibly effective torpedo which chew through everything. Indeed, he can make a nice and well-appointed living room into pure chaos in a few hours.

He is 7 months, black with a white belly. Accustomed to children and used to run around in the garden most of the day, but it was in vain!

So right now we are looking precisely for you which have unlimited patience, plenty of time and accept that the dog eats your doorframes while your eating your dinner. Do you exist?

I proposed a price of 1,500 DKK because one should not give animals away, but if you have a hamster you want to exchange, we can easily find out something.

Please send me a mail.

Related Posts with Thumbnails