fredag den 10. april 2009

Success

.
Danish version – English version further down

Møsse (Shellove Kisses On The Rocks) har været på hendes første Skue. DKK's Kreds 10 holdt Påske Skue i Horbelev Skærtorsdag og det endte med stor succes.

BIS - 2 Baby

Jeg er super glad for resultatet, også selv om det kun er et skueresultat. Det er en rigtig god træning for hvalpene og det vigtigste er, at de får et positivt indtryk af deres første udstilling og det fik Møsse. Hun gik rundt på udstillingen som var hun født i en udstillingshal ;o)

Dommeren Brigitte Thilemann var helt vild med hende og hun skrev i kritikken:

""Tre en halv måned, super charmerende og meget tiltalende, tævehvalp som allerede har alle de racetypiske detaljer, smukt hoved, godt udtryk, velansatte ører, smuk overlinie, velvinklet overalt, meget smuk pels og farve for alderen, går på sine ben som en lille princesse, rigtig dejligt temperament og allerede særdeles veltrænet.""

Præmiering: Særdeles Lovende og Bedst Baby - En kritik som dårligt kan blive bedre :o)

Hun var den eneste Baby, da den anden tilmeldte baby havde valgt at blive hjemme, for at fejre Påsken i familiens skød, havde været sjovt at hilse på den nye unge herrer som lige er flyttet til Danmark fra Amerika :o))

Gruppe Dommer Michael Kristensen placerede så Møsse som udstillingens 2. bedste baby og jeg har stadig ikke fået armene helt ned til kroppen endnu ;o)

Tusind tak til dommerne Brigitte Thilemann og Michael Kristensen :o)

Rigtig god Påske til jer alle sammen.
English version:

Mösse (Shellove Kisses On The Rocks) has been at her first Show. Danish Kennel Club - Kreds10 had an Easter Show in Horbelev Maundy Thursday and it ended with great success.

BIS - 2 Baby

I’m very happy with the outcome even it was a ‘Skue’ (it’s a kind of training-show for all breed and ages – no title or certificate can be won, only the honour/credit/glory). This is a very good training for puppies and the most important thing is that they have a positive impression of their first exhibition and Mösse had a very positive day and she got a lot of new friends. She walked around the Show area like she was born in a Showring ;o)

The judge Brigitte Thilemann was totally crazy about her and she wrote in the written critiques (translated from danish by me):

"" Three and a half months, super charming and very attractive, a puppybitch who already has all the typical breed details, beautiful head, good expression, well placed ears, beautiful outline, very good angulation everywhere, very beautiful coat and coatcolour for the age, walks on her leg as a little princess, very nice temperament and is already very highly trained ”"

Awards: Very Promising and Best Baby - a written critiques which hardly can’t be better :o)

She was the only Sheltie Baby, because the other baby chosed to stay at home, to celebrate Easter together with his new family. I missed him it would had been fun to greet this new young gentlemen, who have just moved to Denmark from America :o))

Group Judge Michael Kristensen placed Mösse as 2nd Best Baby In Show - All Breed. I still have my arms in the air :o)

Thank you to the judges Mrs Brigitte Thilemann and Mr. Michael Kristensen :o)

In Denmark it's a very rare thing to see a Collie or a Sheltie in group placement and BIS all breed even in unofficial shows - that's why I still have my arms up in the air!!

Happy Easter everybody.
.
.

tirsdag den 7. april 2009

Mösses first hiking at Sjölund!

.
Most of the pictures speaks for them self!
.
Møsses første travetur ved Sjölund!
De fleste af billederne taler næsten for selv!

It was Mösses first hike at Sjölund and she loved it! She was so excited and sometimes she trembled of excitement :o)

Det var Møsses første travetur på Sjölund og hun elskede det! Hun syntes det var så spændende og nogle gange så dirrede hun af ophidelse :o)
.
She is almost 4 months old now and she's looking more grown-up in her babywool ;o)

Hun er nu næsten 4 måned gammel og hun ser lidt mere voksen ud i hendes babyuld ;o)
.
There are lots of different nature at Sjölund.
.
Der er masser af forskelligt natur på Sjölund.
.
She is now bigger then Felix!
.
Hun er større end Felix nu!
.
They are reading the newspaper :o)
.
De læser avisen :o)
.
Someone is coming down there!
.
Der kommer nogle dernede!
.
Playing tag :o)
.
Leger tagfat :o)
.
More tag!
.
Mere tagfat!
.
Felix loves it!
.
Felix elsker det!
.
Explorer?? ;o)
.
Opdagelsesrejsende?? ;o)
.
What's in the other end of the track?
.
Hvad er der i den anden ende af stien?
.
Happy :o)
.
Glad :o)
.
What's that? She heard something.
.
Hvad er det? Hun hørte noget.
.
Have you heard something again Mösse? Maybe it's a hare or a rabbit.
.
Har du hørt noget igen Møsse? Det er måske en hare eller en kanin.
.
No, it was only Felix ;o)
.
Nej, det var bare Felix ;o)
.
Happy :o)
.
Glad :o)
.
A little beauty queen?
.

En lille skønhedsdronning?
.
Glowing of satisfaction!
.

Lyser af tilfredshed!
.
Speaks for it self :o)
.
Taler for sig selv :o)
.
Speaks for it self :o)
.
Taler for sig selv :o)
.
More news.
.
Flere nyheder.
.
Come on...let us take one more round :o)
.
Kom nu...lad os tage en runde til :o)
.
Some of Sjölundstower.
.
Noget af Sjölundstårnet.
.
So much to look at.
.
Så meget at kigge på.
.
Felix on his way with the litter ;o)
.
Felix på vej over med affald ;o)
.
Where are you Felix?
.
Hvor er du Felix?
.
Oh, there you are!
.
Åh, der er du!
.
She is a little damson ;o)
.
Hun er en lille sveskeblomme ;o)
.
Right?
.
She have seen an other dog.
.
Hun har set en anden hund.
.
There where two of them!
.
Der var to af dem!
.
Come on mum..... hurry, you are so slow!
.
Kom nu mor.... hurtig, du er så langsom!
.
Felix have been out at the slope. Naughty boy!
.
Felix har været ude på skrænten. Frække dreng!
.
Felix in contrary wind.
.
Felix i modvind.
.
To smal!...she can't see over the high grass.
.
For lille!....hun kan ikke se indover det høje græs.
.
We also meet a Cavalier King Charles.
.
Vi mødte også en Cavalier king Charles.
.
A proud little lord of the manor!
.
En stolt lille Herremand!
.
Then we meet a Golden in heat and Felix turned on the charm ;o)
.
Så mødte vi en Golden i løbetid og Felix skruede straks op for charmen ;o)
.
Then came Pingo!!
.
Så kom Pingo også til!!
.
Making friends :o)
.
Får venner :o)
.
Pingo is one very big and very happy Berner Sennen :o)
.
Pingo er en meget stor og meget glad Berner Sennen :o)
.
Pingo carried along his family. Mösse says hallo.
.
Pingo havde medbragt sin familie. Møsse hilser på.
.
And we also meet a Danish Swedish Farmdog (this breed belong to the terriergroup)
.
Og vi mødte også en Dansk Svendsk Gårdhund.
.
Mösse have found a molehill.
.
Møsse har fundet et muldvarpeskud.
.
Felix please come back!
.
Felix kom nu tilbage!
.
Full speed!
.
For fuld fart!
.
Black clouds
.
Sorte skyer
.
So we turn our faces towards home.
.
Så vi vender næsen hjemad.
.
.

Related Posts with Thumbnails