fredag den 31. juli 2009

Welcome back! - Velkommen tilbage!

.
Welcome back to work on Monday! Hope you have had a good summer vacation?
...
Theory is when you know everything - but nothing works.
Practice is when everything works - but no one knows why.
Our theory and practice are now united:
Nothing works - and nobody knows why!!

.
.
Velkommen tilbage på arbejde på mandag - Håber du har haft en gode ferie?
...
Teori er, når man ved alt - men intet fungerer.
Praksis er, når alt fungerer - men ingen ved hvorfor.
Hos os er teori og praksis nu forenet:
Intet fungerer - og ingen ved hvorfor.
.

fredag den 10. juli 2009

The Pond! - Vandhullet!

..

On her way to a green bath! - Hun er på vej til et grønt bad!


She makes the jump into all the duckweed!

Så hopper hun ned i alt andemaden!


She fills up her mouth with duckweed and water. See how the water trickle out of her mouth!
Hun fylder munden med andemad og vand. Se hvordan vandet drypper ud af hendes mund!

..

Splash, splash, splash! - plaske, plaske, plaske!

On her way up on dry land - På vej op til tørt underlag

Shake, shake, shake... - Ryste, ryste, ryste...

Down into all the duckweed again! - Ned i alt andemaden igen!

Jump, jump and shake, shake! - Hoppe, hoppe og ryste, ryste!

Happiness! - Livsglæde!


Down into the duckweed for the third time - Ned i andemaden for tredje gang

A header? - Hovedspring?

Sopping wet! - Drivvåd!

Seaweed on her nose - Tang på næsen

Duckweed and seaweed are fun! - Andemad og tang er sjovt!


Cheerfulness - Livsglæde

More shaking - Mere rystning

For the fourth time! - For fjerde gang!

Splash, splash.. - Plaske, plaske..

A lot of fun - En masse sjov

And now wiping in the grass and the sun. - Og nu tørring i græsset og solen.
...

Related Posts with Thumbnails