tirsdag den 7. april 2009

Mösses first hiking at Sjölund!

.
Most of the pictures speaks for them self!
.
Møsses første travetur ved Sjölund!
De fleste af billederne taler næsten for selv!

It was Mösses first hike at Sjölund and she loved it! She was so excited and sometimes she trembled of excitement :o)

Det var Møsses første travetur på Sjölund og hun elskede det! Hun syntes det var så spændende og nogle gange så dirrede hun af ophidelse :o)
.
She is almost 4 months old now and she's looking more grown-up in her babywool ;o)

Hun er nu næsten 4 måned gammel og hun ser lidt mere voksen ud i hendes babyuld ;o)
.
There are lots of different nature at Sjölund.
.
Der er masser af forskelligt natur på Sjölund.
.
She is now bigger then Felix!
.
Hun er større end Felix nu!
.
They are reading the newspaper :o)
.
De læser avisen :o)
.
Someone is coming down there!
.
Der kommer nogle dernede!
.
Playing tag :o)
.
Leger tagfat :o)
.
More tag!
.
Mere tagfat!
.
Felix loves it!
.
Felix elsker det!
.
Explorer?? ;o)
.
Opdagelsesrejsende?? ;o)
.
What's in the other end of the track?
.
Hvad er der i den anden ende af stien?
.
Happy :o)
.
Glad :o)
.
What's that? She heard something.
.
Hvad er det? Hun hørte noget.
.
Have you heard something again Mösse? Maybe it's a hare or a rabbit.
.
Har du hørt noget igen Møsse? Det er måske en hare eller en kanin.
.
No, it was only Felix ;o)
.
Nej, det var bare Felix ;o)
.
Happy :o)
.
Glad :o)
.
A little beauty queen?
.

En lille skønhedsdronning?
.
Glowing of satisfaction!
.

Lyser af tilfredshed!
.
Speaks for it self :o)
.
Taler for sig selv :o)
.
Speaks for it self :o)
.
Taler for sig selv :o)
.
More news.
.
Flere nyheder.
.
Come on...let us take one more round :o)
.
Kom nu...lad os tage en runde til :o)
.
Some of Sjölundstower.
.
Noget af Sjölundstårnet.
.
So much to look at.
.
Så meget at kigge på.
.
Felix on his way with the litter ;o)
.
Felix på vej over med affald ;o)
.
Where are you Felix?
.
Hvor er du Felix?
.
Oh, there you are!
.
Åh, der er du!
.
She is a little damson ;o)
.
Hun er en lille sveskeblomme ;o)
.
Right?
.
She have seen an other dog.
.
Hun har set en anden hund.
.
There where two of them!
.
Der var to af dem!
.
Come on mum..... hurry, you are so slow!
.
Kom nu mor.... hurtig, du er så langsom!
.
Felix have been out at the slope. Naughty boy!
.
Felix har været ude på skrænten. Frække dreng!
.
Felix in contrary wind.
.
Felix i modvind.
.
To smal!...she can't see over the high grass.
.
For lille!....hun kan ikke se indover det høje græs.
.
We also meet a Cavalier King Charles.
.
Vi mødte også en Cavalier king Charles.
.
A proud little lord of the manor!
.
En stolt lille Herremand!
.
Then we meet a Golden in heat and Felix turned on the charm ;o)
.
Så mødte vi en Golden i løbetid og Felix skruede straks op for charmen ;o)
.
Then came Pingo!!
.
Så kom Pingo også til!!
.
Making friends :o)
.
Får venner :o)
.
Pingo is one very big and very happy Berner Sennen :o)
.
Pingo er en meget stor og meget glad Berner Sennen :o)
.
Pingo carried along his family. Mösse says hallo.
.
Pingo havde medbragt sin familie. Møsse hilser på.
.
And we also meet a Danish Swedish Farmdog (this breed belong to the terriergroup)
.
Og vi mødte også en Dansk Svendsk Gårdhund.
.
Mösse have found a molehill.
.
Møsse har fundet et muldvarpeskud.
.
Felix please come back!
.
Felix kom nu tilbage!
.
Full speed!
.
For fuld fart!
.
Black clouds
.
Sorte skyer
.
So we turn our faces towards home.
.
Så vi vender næsen hjemad.
.
.

2 kommentarer:

  1. Wow - looks like a great day! So many dogs, so many smells (to read in the newspaper, LOL).

    Mosse is getting cuter and cuter. Looks like she and Felix and good friends :)

    SvarSlet
  2. What beautiful photos!!! Moesse is such a happy little dog, well, not so little now... she has grown so much over the past few weeks, it's amazing to watch her progress. Happy Easter to you!

    SvarSlet

Related Posts with Thumbnails